Управљање квалитетом


Институт за трансфузију крви Србије управља квалитетом својих производа и услуга применом Интегрисаног Менаџмент Система (IMS).

Основу IMS чини стандард система менаџмента квалитетом производа и услуга (ISO 9001) на који се својим специфичним захтевима надовезују систем менаџмента квалитетом лабораторија (ISO/IEC 17025/ISO 15189), стандард за хистокомпатибилна и имуногенетска тестирања (EFI), систем менаџмента животном средином (ISO 14001) и систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (ISO 45001).

Предмет и подручје примене IMS су:


 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona   Прикупљање крви и тестирање добровољних давалаца, претрансфузиона испитивања болесника и контрола крви давалаца и издавање компонената крви.
 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona   Производња и контрола продуката од крви и дијагностичких медицинских средстава ин витро и њихова дистрибуција.
 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona   Пружање лабораторијских услуга.
 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona   Промоција добровољног, ненаграђеног и анонимног давалаштва крви.
 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona   Едукација здравствених радника и здравствених сарадника.
 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona   Издавачка делатност.

Процесима производње и пружања услуга управља се применом процесног приступа (PDCA) уз свеопшту усредсређеност на „размишљање засновано на ризику“, на нивоу сваког појединачног процеса и IMS као целином. Квалитет производа и услуга обезбеђује се применом смерница добре произвођачке праксе (ДПП). У сваком процесу интегрисана су стручна и научна знања, добре праксе, закони и прописи, искуство запослених.

Систем менаџмента квалитетом производа и услуга (QМS), систем менаџмента заштитом животне средине (EMS) и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (ОHSAS) сертификовани су (2010 – 2018).Једна лабораторија - Одељење за типизацију ткива акредитована је у складу са затевима EFI стандарда (Standards for Histocompatibility & Immunogenetics Testing, European Federation for Immunogenetics) од 2013. године.

Институт за трансфузију крви Србије је за функционисање IMS добио Националну награду за пословну изврсност - "Оскар квалитета" 2014. године, у категорији јавног сектора, за процесе, производе и услуге, резултате код друштвене заједнице и пословне резултате.


 • Пријем добровољних давалаца крви
 • Радним даном 07-19 ч,
  Суботом 08-15 ч
 • Пријем пацијената и трудница
 • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.